25 Mar
25Mar

אז אחרי הארוויזיון

הגיעה תורה של האולימפיאדה

להתרסק על המזרון.

ניגפה בפני זה הנגיף

בדרך להפוך את

העולם שלנו לחפיף.

אך קורונה תזהרי

הנוקאאוט הוא רק זמני

מסביב לגלובוס מדענים

עכשיו שוקדים

על תרופות וחיסונים

ולא ירחק היום

ואת קורונה תופלי למזרון

מאיפון מוחץ של

ג'ודאים-מדענים אלופים!🥋 הקרדיט לקריקטוריסט המוכשר יותם פישביין

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.