25 May
25May

יושבים בבית משפט
ומרגישים בתוך בועה

מה לא עשינו

כמה בכינו

כמה נורא...


יושבים בבית משפט

שלושה שופטים ואבטחה

מה לא עשינו

איפה טעינו

הלכה המדינה

וכך בחוץ שני מחנות

אחד צועק תנו פה לחיות

והשני ממול, צועק ללא גבול,

אחד מניף דגלים שחורים

והשני עוטה קרעים,

ואיך לא רואים,

שחבל פה על הזמן...


יושבים בבית משפט
ומדווחים על המצב
מה לא עשינו
כמה בכינו,
ולמה עכשיו
יושבים בבית משפט
ומרגישים פה עננה,
מה לא עשינו
איפה טעינו
הלכה המדינה...

ובאולם כל העדים

וגם עם מסיכות פנים

את הצביעות, למרחוק רואים,

ואיפה פה שלטון החוק

הלכו אחור, בחרו לשתוק

ואיך לא רואים

שיש פה עדר של ניצים...


ובחוץ יש שוב שרב,

עם ישראל שבט רב,

כולנו פה פלגים

כל הזמן מתקוטטים...

ואין הרבה מה לעשות,

שבט אחים גם אחיות

יש כנראה, רק באגדות...

יושבים בבית משפט...

ותודה ל"טיפקס" קובי עוז על ההשראה! 


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.