11 Mar
11Mar

אהבה בימי קורונה

כמו אהבה בימי כולרה,

גבריאל גרסיה מרקס, הסופר הנערץ,

נתן כבר לפנינו את כותרת המחץ.

וכמו במשחקי הכס,

החורף הגיע, 

כמה מבאס!

 

אהבה בימי קורונה

יד לוחצת יד

הפכה ליד רוחצת יד,

נשיקה לחי אל לחי 

הידרדרה מדחי אל דחי,

ומשק שפתיים הס מלהזכיר,

פן יוקיעוך ברחבי העיר!

 

אהבה בימי קורונה

שלום מנפנפים, כמלכת אנגליה 

את היד מניפים,

מרחוק ובריחוק

שלא יכנס בנו הדיבוק

 

אהבה בימי קורונה

לא שלום ולא להתראות

רגל אל רגל נותנת את האות

שני מטר תפסו מרחק

פן הקורונה בכם תדבק

שתי ידיים זו את זו חובקות, 

נמסטה מרחוק אומרות.

 

אהבה בימי קורונה,

אין לדעת מתי שוב נרונה,

כל כינוס של כמה עשרות

נחשב כבר לכמה אלפיות...

התכבדו ושבו בבית,

והמעיטו לצאת כזית...

 

אהבה בימי קורונה

עם לבדד ישכונה

ארץ ישראל יפה?

סגרו את נמלי התעופה

אהבה בימי קורונה

געגועים לחיבוקים,

קצת למגעים, עם אנשים אמיתיים!

אהבה בימי קורונה

שנים טובות עוד בוא תבאנה!!

אנו עוד נשוב לשיר ורון נרונה!!

 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.