17 May
17May

17.5.20

"ארץ נהדרת"

הייתי בפריז וגם ברומא

ראיתי את שבעת פלאי תבל

אבל בואו נודה שאין ארומה

כמו זו שיש בכנסת ישראל!

עשרות שרים וגם סגנים

היום כולם כאן נשבעים

למי הם מצהירים פה אמונים?

האם זה לנו השקופים

האם אותנו הם רואים

או שמא על שררה הם רק חושבים??...


שלום לך כנסת נהדרת,

כמה חמים ונוח פה בפנים

בחוץ המדורה עוד משתוללת

שישרף כל מי ששם מפגין...


הייתי בכיכר העיר הבימה,

ראיתי אולמות ללא קהל,

עומד הכל נטוש שם גם בפנימה,

השחקנים בבית מה חבל!

אבל בכנסת ישראל

באולמות הכול צוהל

התפקידים כמים כאן זורמים,

האור דולק במסדרונות

מתרוצצים בין הדלתות

כן, כך אולי נשאר עוד פירורים...

שלום לך כנסת נהדרת

היית או רק חלמתי סתם חלום,

שמוסיפים לך עוד קומה בשקט,

שלא תהיי כמו הזקנה במסדרון...


שלום לך כנסת מכוערת,

היית או רק חלמתי סתם חלום?

שיש לנו כאן ארץ קצת אחרת

בה טוהר המידות שולט ברום??


ושיהיה לנו בהצלחה...🤷‍♀️🤦‍♀️🙌


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.