22 Apr
22Apr

22.4.20
#השראהיומית #19
"ממשלת חירום"
אז יש לנו ממשלה
שיהיה בשעה טובה?
ואם היו אלה חדשות טובות
הרי שכולנו היינו רוקדים ברחובות,
שהרי נמנעו בחירות רביעיות...
ואם זה לא קורה,
ותחושת המירמור עולה מכל זה,
הרי זה משום שבין
ממשלת חירום, ממשלת אחדות
וממשלת מיעוט
נמתח קו עבה וארוך כחוט
שנמשך כאורך הגלות!

ועל החוט תלויים להם
אנחנו, האזרחים, מיליון מובטלים,
כולנו בחל"ת שצופים בממשלת בבל"ת
ולא מאמינים למה ששומעים
שתכף יש לנו פה ארבעים שרים...

ואנו תוהים, הזוהי כנסת ישראל
הלזה ניקרא לדגל?
הרי זה נראה יותר כמו הרמון
של איזה מלך קדמון
ריבוי הנשים הוחלף בריבוי סגנים ושרים
שאת דברו עושים
והלאה לזעקת האזרחים
בואו נהייה כמו שלושת הקופים...

ואם זה נשמע פוליטי, ביקורתי,
זה כי זה אמיתי
מדברת מהבטן ומתחושות ליבי
על הסרט שהכניסו פה את כולנו
ומי ישימנו לעזור לנו??...
אין פה ימין, שמאל, גזע, דת או צבע
יש פה מחדלים בניגוד לחוקי הטבע!
ואם מזדהים עשו לייק ושתפו
כי זה מה שנותר לנו לעשות
כל עוד אנחנו פה...

קרדיט לקריקטורה המדויקת ליותם פישביין, ידיעות

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.