03 May
03May

אז בבית הספר על הקיר תמונה,

כך, להקת כוורת, בשיר הנודע. 

אז בבית הספר המורה קיבלה

ילדי כיתה א' בשמחה וצהלה

מתקהלים ומתנשקים מתחבקים ומתרגשים

ועל הלוח הירוק בגיר לבן

'שלום כיתה א' וזה היה כה מובן

מובן מאליו שכך היה וכך יהיה

עד ש...

בתחילת חודש מאי 2020

חזרה חצי כיתה א' ללימודים.

החצי השני נשאר בבתים. 

מחכים לתורם, ברביעי עד שישי

וגם כשיגיעו יישמר הריחוק החברתי.

על הלוח המחיק 

כתבה המורה

שלום חצי כיתה א'

וזה לא מצחיק...

והתור למדידת חום בכניסה,

והאישור מהרופא בכיס החולצה

לא היית בחו"ל ולא חזרת מאיקאה

ולא הייתם בחמי טבריה...

ומה עם תל אביב, העיר הגדולה

שם ראש העיר הוא גם ראש הממשלה,

לא אשלח את הילדים 

המערכת לא ערוכה

וכך הילדים בבית נשארים לעוד ארוחה וארוחה,

מול המסך ממשיכים עם הזום

ולהורים בראש גדל הזימזום...


כך ניראית החזרה לשיגרה

כך ניראת אסטרטגית היציאה

ועוד לא דיברנו על מחאת העצמאים

מחאת המתמחים, הרופאים,

מחאת התומכים בדמוקרטיה

ומחאת התומכים באוטוקרטיה,

טוב, צריך להשאיר משהו לפוסט הבא...

שבוע טוב!

ו

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.