03 Oct
03Oct

שלומית בונה סוכה

בזום עם הכיתה

על כן היא עסוקה בכלום,

סוכה ללא אורחים

אף לא שום אושפיזים

שלומית בונה סוכה בזום


היא לא תשים שם סכך

הכל נזרק לפח

הוירוס את הכל לקח,

הדס וערבה, הכל בחורבה

שלומית התחרפנה כל כך


וכששלומית תאמר

לא נשאר פה שום דבר

לא חג ולא שמחת חיים

תודיע המורה

אם כך לימדו גמרא

כמו בישיבות החסידים


הוירוס כך שמע

פצח בקול תרועה

אם כך אדביק עוד כמה שוטים

ענתה לו כך שלומית

אין צורך בתרמית

אשב בסגר עם העצמאים...

ישבה שלומית לבד

חשבה איך וכיצד

הגענו למצב חירום

אדום לי בנשמה

כמו כל המדינה

מתי תהייה שוב ירוקה??


ירוק יש רק בסכך

הסכך בכלל בפח

ירוק עכשיו זה מקנאה

בכל אותם זריזים

שבדרכון זר אוחזים

וכך לחו"ל הם מתחמקים!


שלומית נותרה בדד

גם הסוכה בצד

אי מתי יבואו ימים טובים?

אולי בחנוכה אולי בחג פורים

תבוא שמחה ליהודים...הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.