19 Dec
19Dec

    19.12.23 

לכי ילדה אהובה, חטופה אבודה,

אל חלומות אחרים

בואי אלינו לכאן, כי אין יותר זמן,

בואי לכאן!

צאי חטופה אבודה, על כנפי היונה,

כל עוד יש עוד תקווה,

הוציאו אותה כבר עכשיו, הביאונה לכאן, 

כי אין יותר זמן!!


לא, לא, לא לא נשכח, גם כשעצוב לך, 

יש לך אותך, 

לא, לא, לא לא נסלח, לא נסלח...

   

כן תכעסי אהובה, על מה שעשו לך,

על כל הפציעות והדם, 

כן תזעקי אהובה, שקולך יישמע,

לממשלה...


לא, לא, לא לא נסלח, על מה שעשו לך

שם במחשך, לא, לא, לא נסלח, לא נסלח...

 

ואת בטח עייפת כבר מאוד,

מימים אחרים שאינם עוד,

כשביקשת שם למצוא את האור,

זה שיוביל אותך כבר אל הדרור...

 

בואי עלמה חטופה, 

בואי צאי מהבור צאי ובואי לכאן,

תכף שנה חדשה, מי יודע אולי 

תביא עוד תקווה!!   

 

לא, לא, לא לא נסלח,

על מה שעשו לך שם במחשך,

לא, לא, לא נוותר, 

עד שתגיעי לכאן ומהר!!

 לא, לא, לא נוותר,עד שתגיעי לכאן ומהר! 

לא, לא, לא נוותר עד שנראה אותך שוב ומהר!!   


  

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.