24 Apr
24Apr

24.4.20#השראהיומית #20
תפילה לשבת🙏
לא, אינני בן אדם דתי
חילוניות היא אמונתי וגם דרכי.
אך אם אומרים שבכל בן אדם
יש משהו מאלוהים אצלו,
אז כך גם אצלי.

לא, אינני שומרת מצוות,
ואינני בקיאה בתורת התפילות.
אך אם מוקירים שלכל בן אדם
יש תפילות משלו,
הרי גם לי יש את שלי.

ולתפילות שלי, קוראים ערכים,
הם מהווים את המצפן שלי לחיים
בעיקר הם קרובים לאזור הלב,
לפעמים גם לבטן,
לפעמים זה משמח ולפעמים זה כואב.

והיום, זה קצת כואב,
קצת כבד על הלב.
עם הגיע יום השישי,
כל כך חסר לי שולחן השבת המשפחתי.
הטקס הפרטי, המיוחד והאישי,
אלה הערכים, זה טעם החיים.
ובעת הזאת לכן אשא תפילה
אנא החזירו לי את המשפחה!
לשולחן השבת העמוס בכל טוב ומטעמים
אך בעיקר החזירו לנו את המסובים!
זאת תפילתי, מנוסחת באופן פרטי,
ועכשיו גם ציבורי!
שמחת החיים תוחזר לאלתר
לפני שיהיה קצת מאוחר!
שבת שלום!

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.