09 Jan
09Jan

לו יהי

מילים ולחן במקור: נעמי שמר


עוד יש מפרש תקווה באופק,

מול ידיעות כל כך קשות

כל שנבקש לו יהי.

ואם בחדשות הבוקר רק זולגות לנו דמעות 

כל שנבקש לו יהי


לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, 

די למלחמה לו יהי!
תשעים וארבע יום עלינו, ללא בשורה אחת טובה,

כל שנבקש לו יהי

ועל החיילים שלנו, שוב מוטלת המשימה, 

לחרף נפשם ללא מוצא...
לו יהי לו יהי אנא לו יהי' יש בפינו רק תפילה, 

לו יהי לו יהי אנא לו יהי, תן להם לשוב בחזרה!


תן להם לשוב אלינו, תן להם להירפא, 

כל שנבקש לו יהי, 

אם רק לכאן ישובו אלו, אנו כבר נדאג לשאר, 

כל שנבקש לו יהי 

ואת החיילים שלנו, שמור אתה מכל משמר, 

כל שנבקש לו יהי

ועל החיילות שלנו, פרוס שלום והגנה, 

כל שנבקש לו יהי


לו יהי לו יהי אנא לו יהי, 

שמור לנו אותם לו יהי

לו יהי לו יהי, אנא לו יהי, 

זאת רק נבקש לו יהי!

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.