תמי מאור מדברת מהבטן

יושבים בבית משפט ומרגישים בתוך בועה מה לא עשינו כמה בכינו כמה נורא... יושבים בבית משפט...

קרא עוד  

שבעים ושתיים שנה זה לא צחוק ובימינו אלה, זה אפילו בקבוצת סיכון, אך בכל זאת, וזה ממומלץ על פי החוק...

קרא עוד