14 Apr
14Apr

12.4.20

'אסטרטגיית יציאה!'

צמד מילים מפוצצות

שכמו סיסמה נשמעות

ודי בצדק יש לומר

שהרי, אולי, אין מאחוריהן דבר...

 

אז לפני השמחה והציפייה

ורגע לפני האכזבה,

הבה ונבדוק בתולדות ישראל

כיצד היציאות הביאו לציון גואל


ובכן, אלה ימי פסח, וסיפור הגבורה

של יציאת מצרים לתפארה,

מנהיג אחד הוביל עם קשה עורף במדבר

וכך הסיפור התחיל קשה אך בהצלחה נגמר!


ובמאה שעברה, המאה העשרים

נפתחו בברית המועצות השערים

ומיליון יהודים יצאו מחושך לאור

גדשו את המטוסים בדרך לדרור

ועם הנחיתה המוצלחת בארץ המובטחת

נפלו כולם לאדמה הקדושה

והצמידו שפתיים בלהט הנשיקה!


ועתה, מה קיבלנו במאה העשרים ואחת?

מכה מתחת ומעל לחגורה,

כזו שדורשת 'אסטרטגית יציאה'

לא הירואית, לא גבורה,

אלא טיפין טיפין ישחררו הרצועה

קודם יצאו החיוניים, אחר כך הבודדים

יפתחו חנות או שתיים, כך בינתיים,

ומה עם מיליון מובטלים

שבלשכת העבודה חותמים

והעצמאים שנשארו בודדים

משרד האוצר מתהדר במילים

אך היכן המעשים??

אם כן, 'אסטרטגית יציאה'

אכן אינה אלה סיסמה נבובה

הלוואי ואתבדה ותצמח לנו מזה טובה!

חג שמח!

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.