05 Apr
05Apr

דרוש משה רבנו!
או - where have all the leaders gone?

אז מה זו בכלל מנהיגות
ומה כל כך מיוחד במשה רבנו,
שללא דיבורים
וללא בירבורים,
עטוי בגלימה ומקל נדודים,
היטה את הים ויסוב לאחור
ואת בני ישראל מילט לדרוד.
וכל זאת בהיותו בקבוצת סיכון
לפי הגיל,
אך לבטח לא, לפי התרגיל.
לימד את פרעה דבר או שניים
על מנהיגות בימי מצרים,
על אומץ וחוסן נפשי,
הכול רבותי בסוף, אישי...

והנה אנו שוה בימי הפסח,
ופרעה חדש עומד בפתח,
פרעות ומגיפות, עולם בצרות
ובמקום להתאחד
מנהיגי העולם נאלצים להתבודד,
אילוץ או לא ימים יגידו,
אך בינתיים עולם ישן יספידו.
באמריקה אומר נשיא
'אמריקה פירסט'
וזה השיא,
שיא הניתוק והריחוק
וזה ממש לא שיחוק.

ואצלנו, מה רבו המתיימרים
להכתיר עצמם כמנהיגים,
יום וליל מלהגים
בקשת, רשת וכל הערוצים,
את כולנו מותירים
חסרי חוליות ופתרונים
משוועים לדמות מפתח
שאת המשבר איתנו צולח,
למנהיד דמוי משה
חסר לשון ופה
אך רב תבונה ומעשה.
אך אבוי, כך מתחוור,
שממשה עד משה,
כך זה מתברר,
לא קם כמשה,
ומי יושיענו ביום הזה??

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.