07 Apr
07Apr

לצאת מדיכאון / יגל אושרי

אתם יודעים מה הדרך הכי טובה לצאת מדיכאון?

המשפחה, החברים, אולי לצאת עם אנשים

לשטוף את הרחובות אל תוך החושך בלילה,

להתמודד עם השמצות, דריסות וגם שוטרים

ולצאת מזה מחוזקים ולהבטיח:
עוד נמשיך לימים טובים, אני בטוח,

עוד יבואו ימים טובים!
גם בשעות החשוכות של הלילה, 

תמיד נהייה ברחוב ואף נשיר בקול

לא נשאיר אף משפחה לבדה שם

נתמוך נעודד ונקרא בקול

החזירו אותם מהתופת בעזה

ותנו לנו לראותם כבר בדרך 

הביתה ולכל אחד מהם תנו מדליה

ולכו אתם לפגרה שלא די לה

להתמודד עם הפחדים

לקפוץ לתלות שלטים

מי הראש 

ומי אשם

ומי צריך ללכת

להגיע הביתה

ולדעת שעשינו 

שיצאנו ומחינו 

ולא שתקנו!!

עוד יבואו ימים טובים, אני בטוח,

עוד יבואו!!  

כי אנחנו נביא אותם!!

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.