06 Sep
06Sep

"דמוקרטיה" (מתוך המחזמר "קזבלן")
מילים חדשות: תמי מאור, ללחן של דובי זלצר

הדמוקרטיה היא שלטון

עליו שווה ללחום המון

כך כן יוצאים ההמונים

בכל שבת פי כמה מונים!

דמו, דמו, דמוקרטיה...


בדמוקרטיה מה שטוב

מותר לכתוב מותר לחשוב

לא ישלחו פה משטרה

לשלול את חופש התנועה

דמו, דמו דמוקרטיה...


אך אבוי, לא כך המצב

הזהר פן תמצא עצמך על הגב

שוכב על כביש בהפגנה

ומעליך המשטרה...

אם יש לך תלונה קשה

שמור אותה לעצמך

הזהר מלצעוק בראש חוצות

פן תיגרר לניידת בלילות...

דמו, דמו דמוקרטיה...


אך לא נשתוק ולא נחריש

עד שיגיע לכל אישה ואיש

כי הדמוקרטיה היא דרישה

של מדינה שננטשה!

דמו, דמו דמוקרטיה...


לא נוותר ולא נפסיק

עד שימוצה כל תיק ותיק

כי זו זכותנו הבסיסית

לחיות במדינה ערכית!!

כי "כסף כוח וכבוד"

גרעו כל חסד וכל הוד

מממשלה שסר חינה

וזאת בלשון ההמעטה...

דמו, דמו דמוקרטיה...


הדמוקרטיה היא חובה

המוטלת על כתפה

של ממשלה ששכחה

כיצד לשמור על המדינה!

לכן נמשיך ולא נרפה

עד שנדע זאת בעל פה

כי דמוקרטיה פירושה

שיוויון, חירות וגם אחווה!!

דמו, דמו דמוקרטיה...

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.