21 May
21May

21.5.20

"משקפיים ורודים"

ניסיתי להסתכל על העולם מזווית קצת אחרת,

אחרי הכל, יש לנו ממשלה נבחרת,

ולשים בקצה החוטם

משקפיים ורודים, ללא אוטם,

בתקווה שיראו לי דרך העדשה המסנוורת

את העולם מזווית קצת זוהרת...

וכך יצאתי לכיכרות הרחוב,

ופתאום, הכל התחלף לצהוב

מכל כיכר ניבטה מחאה

מעל כל במה נשמעה צעקה

כסף לעצמאים,  

דמוקרטיה, לדגלים השחורים

עבודה לשחקנים ופרנסה לאומנים

לחם למובטלים, מהחל"ת לא חוזרים.

ועוד אחת, מחאה של ילדה קטנה בת שבע,

שמכנסיה הקצרות מפאת החום

העלו למורתה את החום

עד כי נזקקה למדחום...


ואז נזכרתי שאנחנו בזמן פחות טוב,

הזמן הצהוב.

גם השרב עושה לנו לא טוב.


וכשניסיתי להסתכל על העולם מזווית קצת אחרת

אחרי הכל, יש לנו ממשלה נבחרת

וראש ממשלה זמני, ואחד חליפי,

שמישהו יסביר לי למה דופק ליבי?

ושוב פתאום, הכל התחלף לצהוב,

ונזכרתי שאנחנו בזמן פחות טוב,

הזמן הצהוב.

תכף סיפוח, וכל הזמן קיפוח,

העצמאים שנותרו כעלה נידף ברוח,

וחוף הים שנפתח לרחצה

אך מי יצילנו מטביעה?

ראש הממשלה הזמני, הקבוע

או זה החליפי, הצבוע?

הזמן צהוב, אך חליפות תופרים

מכוניות שרד, מזכירות ונהגים

הלאה העצמאים המוחים,

אז תגידו לי, חברי הטובים,

למי יש משקפיים ורודים??

קרדיט לקריקטוריסט המוכשר גיא מורד, ידיעות אחרונות

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.