18 Mar
18Mar

אוי מה יהיה קורונה מקרנה,

פורים חלף ונשארנו עם מיגרנה,

כאן במדריד המצב די מאתגר,

שמו את כולם בבית בהסגר,

אין לימודים, סגרו את בית הספר,

לומדים מהבית, ההורים יהיו לעזר,

אוי מה יהיה קורונה מקרנה,

איך זה קרה שבסוף הגעת גם הנה,

אוי לך קורונה, קורונה מקרנה,

 

היי מקרנה...

 

חשבון וגם לשון, תנו כבר קצת לישון,

הפסקה, שוטפים ידיים במים וסבון,

אוי מה יהיה אתמול פה רק התחלנו

מלא שיעורים, וכלום עוד לא למדנו,

אוי מה יהיה קורונה מקרנה,

חודש ימים בבית נבלה נא,

אוי מה יהיה קורונה מקרנה,

 

היי מקרנה...

 

כאן בית מאור, זה לא ממש פשוט,

שש נפשות מחפשות דרך מילוט,

 

אוי לך קורונה, קורונה מקרנה,

צאי כבר מחיינו רק לזאת פה נתחננה,

איך את כולנו הפכת לכת של חננות,

אך אל תחשבי שכקופים נאכל בננות,

לא ירחק היום החיסון אותך יכריע,

ואת המטוסים כולנו שוב נתניע,

לכי לך קורונה, קורונה מקרנה,

 

היי מקרנה...

 

אין יותר קורונה, קורונה מלחיצה!

נשוב מהר לתת ידיים בלחיצה,

ומי יצא ראשון לאור וגם לדרור,

ברור שזו תהייה משפחת מאור!

אין יותר קורונה, קורונה מקרנה,

 

היי מקרנה...

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.