24 May
24May


24.5.20

"נתתי לה חיי"

(או - "סוף עונה")


עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה

כשהעולם היה שרוי עוד באופוריה,

ולא היו כלל מסיכות וג'ל ידיים,

ולא היה ריחוק של מטר או של שניים,

אך דבר אחד הוסכם,

יש פה מדינה ועם,

סוף עונה, סוף דבר,

סוף גם לַמִּדְבָּר, כי


נתתי לה חיי

נסגרתי עד בלי די,

מילאתי הוראות

את כל ההנחיות


מאז עברו כבר חודש ואולי חודשיים

וכבר הוקמה לה כך הממשלה בינתיים

ושר בריאות חדש נכנס לנעליים

ואת "ברסי" הוא שלח לשתות קצת מים,

וגם ברבש נדרש

לייעץ בתחום חדש

סוף עונה, הפגנה,

זה מה שקרה כי


נתתי לה חיי

נסגרתי עד בלי די,

מילאתי הוראות

את כל ההנחיות


היום כבר לא נשאר לי כלל כל מצב רוח

להיסגר ולאכול שוב רק תפוח

וגל ראשון הלך לישון בצהרים

ואת ראשו שוב לא הרים בעצלתיים,

כי היום כבר די ברור

אם היה מצב ארור

זה נגמר, זה עבר

זה מה שקרה כי


נתתי לה חיי

נסגרתי עד בלי די,

מילאתי הוראות

את כל ההנחיות

ואין פה גל שני

ממש גם לא שלישי,

נצא פה לחופשי

הידד וחי נפשי!!


ותודה ל"כוורת" על ההשראה! 
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.