24 Mar
24Mar

עכשיו מבול.

וזה שיא הבלבול

דווקא עכשיו

שהחורף מפנה פעמיו

נדרשנו להיכנס לתיבת נח

ולא נותנים לנו מנוח.

והיונה עם עלה של זית🕊

נשארה בינתיים בבית.

מחכה לקשת בענן

שתאיר עלינו בבוא הזמן

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.