18 Sep
18Sep

שנה הלכה, שנה באה

ואני כפי ארימה,

תפילה אשא, לקול שופר נישא

שנהייה שנה קדימה!

שנה טובה, שנה טובה


שנה טובה למדענים

אשר על המשמרת

תמצאו חיסון לעולם מוכה צינון

וגם מרפא לכל ברברת...

שנה טובה, שנה טובה


שנה טובה לכל תלמיד

ולכל תלמידת בית ספר

שוב חוזרים לזום ולא יעזור מאום

הכיתות כולן בסגר

שנה טובה, שנה טובה


שנה טובה לעם ישראל

אשר שוב נכלא בבית,

אין מה לעשות, רק לעטות שוב מסיכות

ולצאת להפגנות

שנה טובה, שנה טובה


שנה טובה לכל אדם

ולכל אישה וילד,

עוד תראו יהיה טוב, זו דרכו של העולם

עוד תשוב פריחה לחלד!

שנה טובה, שנה טובה!!  
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.